Fundacja

Fundacja Rozwoju Kocham Sopot powstała na bazie Ruchu Obywatelskiego, który skupia mieszkańców Sopotu oraz osoby blisko z tym miastem związane rodzinnie, zawodowo oraz emocjonalnie. Prezesem Fundacji jest Grażyna Czajkowska, a założycielem Ruchu „Kocham Sopot” jest Wojciech Fułek.
Fundacja Rozwoju „Kocham Sopot” została zarejestrowana 14.12.2016 pod numerem KRS 0000648888. Fundatorami są Grażyna Czajkowska i Wojciech Fułek.
Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju i promocji samorządu lokalnego oraz rozwoju polskiej kultury, dokumentowania dorobku polskiej muzyki, poszanowania tradycji, kultury i historii. Pozostałe cele fundacji to m.in.:
– działania wspomagające zrównoważony rozwój lokalny w tym działalności wspomagające
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– działania promujące partycypację czyli włączanie mieszkańców w inicjatywy zmierzające do współdecydowania o kształcie lokalnej wspólnoty
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
– promowanie ekonomii społecznej
– współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju poszanowania tradycji, kultury, historii i pielęgnowania miejsc pamięci narodowej różnych państw
Ruch Obywatelski Kocham Sopot założył w 2010 roku Wojciech Fułek. W wyborach samorządowych w 2010 roku członkowie ruchu utworzyli listę wyborczą i kandydowali do Rady Miasta. Do rady weszło 4 radnych, którzy w kadencjach 2010-2014 i 2014 – 2018 utworzyli klub radnych Kocham Sopot w skład którego wchodzą Grażyna Czajkowska, Wojciech Fułek, Jerzy Hall i Jarosław Kempa.

https://kongresruchowmiejskich.pl/o-nas/czlonkowie-krm/