O Nas

Ruch Obywatelski „Kocham Sopot” powstał w kwietniu 2010 roku jako niezależna i niesformalizowana  grupa mieszkańców, którzy chcieli działać na rzecz Naszego Miasta.

Jego założycielem i liderem był Wojciech Fułek, a wśród honorowych patronów  znaleźli się m.in. nieżyjący już „ojciec chrzestny polskiego rocka”, Franciszek Walicki czy Irena Santor, pierwsza polska laureatka nagrody Bursztynowego Słowika na sopockim festiwalu.

„Kocham Sopot” zorganizowało szereg publicznych spotkań i debat, związanych z różnymi aspektami codziennego życia Sopotu i kierunków jego dalszego rozwoju, zapraszając do dyskusji zarówno samych sopocian, jak i ekspertów różnych dziedzin.  W rezultacie przygotowano alternatywny program dla Sopotu pod hasłem „Teraz Mieszkańcy!” Z takim też hasłem ruch wystartował w wyborach samorządowych w roku 2010 z Wojciechem Fułkiem jako kandydatem na Prezydenta Sopotu. „Kocham Sopot” wprowadziło do Rady Miasta 7 niezależnych, bezpartyjnych radnych, a Wojciech Fułek, który minimalnie przegrał wybory w II turze z urzędującym prezydentem, został wybrany Przewodniczącym Rady Miasta. Dzięki działaniom „Kocham Sopot” wprowadzono wtedy w  Sopocie m.in. budżet obywatelski oraz szereg funkcjonujących do dziś z sukcesem rozwiązań, zdecydowanie sprzyjających jawności i przejrzystości (imienne głosowanie, upublicznienie interpelacji i odpowiedzi, możliwość wprowadzenia pod obrady uchwał mieszkańców).

Korzystając ze swoich dotychczasowych doświadczeń  – jako największa siła obywatelska w kurorcie ruch  „Kocham Sopot” stworzyło najpierw stowarzyszenie, a później Fundację, która ma skupiać wokół siebie najbardziej  aktywnych sopocian. Fundacja, nie korzystająca  z żadnych dotacji miejskich,  ma swoją stałą siedzibę w budynku przy ul. Kościuszki 11a, wydaje własną, bezpłatną gazetę dla mieszkańców i posiada silną reprezentację w Radzie Miasta. W tej chwili jest to czworo radnych, zaliczających się do najbardziej aktywnych w kadencji 2014-2018: Grażyna Czajkowska, Wojciech Fułek (społecznie przewodniczy Radzie Fundacji), Jarosław Kempa i Jerzy Hall.  Grażyna Czajkowska jednocześnie pełni społecznie funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju „Kocham Sopot”.

Radni „Kocham Sopot” złożyli łącznie najwięcej interpelacji, skutecznie domagając się interwencji w ważnych dla mieszkańców sprawach lub zwracając uwagę na ważne miejskie problemy. To radni „Kocham Sopot” byli m.in.  inicjatorami wprowadzenia budżetu obywatelskiego czy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów sopockich szkół. To my rozpoczęliśmy też ważną debatę na temat konieczności powstania sopockiego szpitala i służby zdrowia w Naszym Mieście  oraz jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na problemy tombolo (wypłycającego się dna w okolicach mariny) czy możliwość zorganizowania buforowego parkingu w okolicach ERGO Areny.

„Kocham Sopot” współpracuje blisko z innymi sopockimi organizacjami pozarządowymi, działając na rzecz integracji mieszkańców wokół konkretnych celów. Od 8 lat wspomaga Hospicjum Domowe Św. Faustyny , prowadzi też charytatywne kwesty i zbiórki żywności.  

Projekty autorskie  Fundacji Rozwoju „KOCHAM SOPOT:

  • Niezależna Gazeta Mieszkańców Sopotu „KOCHAM SOPOT” (ukazało się 9 kolejnych numerów, dostępnych na stronie www)
  • „Encyklopedia SOPOTU” (opracowanie  haseł i materiału do publikacji takiego wydawnictwa)
  • Akcja Promocyjna „KOCHAM SOPOT, BO…”