Grażyna Czajkowska

Ekonomistka, skończyła Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego; jest przedsiębiorcą; od 26 lat prowadzi z mężem rodzinną firmę w której zajmuje się sprawami finansowymi, księgowymi i administracyjnymi.

Jest radną drugiej kadencji. Pracowała w komisjach Strategii i Finansów Miasta, Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Lokalowej i Budżetu Obywatelskiego. W latach 2012 – 2014 przewodniczyła komisji Strategii i Finansów Miasta oraz prowadziła pierwszą komisję Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie z dr Marcinem Gerwinem przygotowała założenia do regulaminu i zasad wprowadzania budżetu obywatelskiego w Sopocie. Wytyczne te posłużyły jako punkt wyjścia do pracy komisji Rady Miasta, która przygotowała odpowiedni projekt uchwały. W 2013 wchodziła w skład ogólnopolskiego zespołu opracowującego Standardy budżetów partycypacyjnych w Polsce. Na bazie prac zespołu wydana została broszura przez koordynatora prac Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.

Wśród radnych i mieszkańców propaguje zasady partycypacji, zachęcając mieszkańców do włączania się w procesy decyzyjne w mieście. Uczestniczyła w wielu warsztatach na temat procesów konsultacji społecznych, ewaluacji procesów partycypacyjnych czy rozwiązywaniu konfliktów w procesach partycypacyjnych. Regularnie bierze aktywny udział w obradach Forum Praktyków Partycypacji.

W pierwszej kadencji była inicjatorem wprowadzenia Sopockiej Karty Rodziny 3+.

Działania na rzecz promocji partycypacji społecznej:
– udział w zespole przy Laboratorium Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, który przygotował „Standardy procesów –
– partycypacyjnych w Polsce”;
– panelistka na międzynarodowej konferencji w Ołomuńcu „New Visions of Urban Politics”;
– panelistka podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie w 2014 r;
– udział w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu partycypacji mieszkańców, konsultacji społecznych, rozwiązywania konfliktów społecznych;
2014-2017 udział w 4 zjazdach Forum Praktyków Partycypacji;
2016 – konferencja międzynarodowa Future Jamboree we Wrocławiu

Aktywność w RM:
– przygotowanie wraz z Marcinem Gerwinem zarysu zasad i regulaminu Budżetu Obywatelskiego a potem prowadzenie Komisji Doraźnej RM, która ten projekt opracowała w formie uchwały;
– przygotowanie wraz z członkami sopockiego oddziału ZDR 3+ projektu uchwały wprowadzającej Sopocką Kartę Rodziny 3+,
– otwartość i aktywne poszukiwanie kontaktu z mieszkańcami: stałe dyżury w Biurze Rady Miasta oraz liczne interakcje podczas imprez miejskich i wizyt w domach sopocian
rozwiązywanie indywidualnych problemów mieszkańców, z którymi się do mnie zgłaszają

Działalność polityczna :
Kadencja 2010-2014 – przewodniczenie Komisji Strategii Rozwoju i Finansów Miasta, członkostwo w Komisjach Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą; 2012-2013 prowadzenie doraźnej Komisji Budżetu Obywatelskiego
Kadencja 2014-2018 – członkostwo w komisjach Lokalowej i Budżetu Obywatelskiego, Strategii Rozwoju i Finansów Miasta, Zdrowia i Opieki Społecznej

Działalność charytatywna:
praca w Caritas Archidiecezji Gdańskiej – zbieranie funduszy na obiady szkolne dla potrzebujących uczniów poprzez prowadzenie kawiarenki parafialnej (2002 – 2016);
sekretarz Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „LOS”;
kwesta w okolicach Wszystkich Świętych na rzecz Hospicjum Domowego św. Faustyny w Sopocie – 2012 –do dzisiaj;
zbiórka darów w sopockich supermarketach w ramach Banku Żywności

Działalność społeczna:
– członkostwo oraz prowadzenie Rad Rodziców i przedszkolu i szkołach podstawowych i licealnych w Sopocie i Gdyni; stworzenie i prowadzenie przez kilka lat oddziału sopockiego Przymierza Rodzin przy parafii św. Jerzego w Sopocie; współtworzenie oddziału sopockiego Związku Dużych Rodzin 3+; Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Kocham Sopot

Rodzina: mąż i troje dorosłych dzieci, wnuczka; mieszkamy z ponad osiemdziesięcioletnią mamą – wielopokoleniowa rodzina, znajomość zagadnień dot. osób starszych

Działalność zawodowa:
– 1990 – do dzisiaj – współwłaściciel firmy rodzinnej; prowadzenie spraw finansowo – księgowych oraz administracyjno – kadrowych
– Praca w rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego Dział Współpracy z Zagranicą;
– Praca w Instytucie Badań EWG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego – współtworzenie Centrum Dokumentacji

Wykształcenie: cała ścieżka edukacji w Sopocie:
– 1980 – 1985 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek ekonomika transportu morskiego – mgr ekonomii
– Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Sopocie klasa matematyczno-fizyczna
– Szkoła Podstawowa nr 7 w Sopocie oraz Podstawowa Szkoła Muzyczna w Sopocie

Zainteresowania:
– sportowe – biegi, jazda na rowerze, łyżwiarstwo, narciarstwo;
– kulturalne – wystawy sztuki klasycznej i współczesnej, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, teatr
– praca w ogrodzie; szycie i haftowanie; podróże po Polsce i Europie