Ryszard Kajkowski

Ryszard Kajkowski (1951) – pracownik naukowy katedry Informatyki UG w latach 1978-82. W 1982r założył pierwszą prywatną firmy informatyczną w Polsce – Computer Studio Kajkowski. Założyciel i współwłaściciel pierwszych prywatnych spółek akcyjnych w sektorze IT w Polsce (1984 -89) w tym Prokom S.A. i Unisoft Sp. z o.o. w Gdyni, Softlan S.A. Poznań, Koma S.A. Katowice, czy Computech S.A. Kraków. Twórca pierwszych polskich programów informatycznych w zakresie baz danych, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych. Założyciel i właściciel przez 25 lat Teatru Atelier w Sopocie. Od 2007 roku rentier. Jako uczestnik Forum Mentorów był mentorem dla kilkunastu właścicieli małych (start up) i największych firm IT na Wybrzeżu, a w roku szkolnym 2017/18 prowadził zajęcia z przedsiębiorczości dla 14 uczniów szkoły specjalnej z Gdańska. W 2014 roku założył Stowarzyszenie Republika Sopot. Zajmuje się analizą budżetu miasta Sopotu pod kątem zwiększenia korzyści sopocian z rozwoju i bogactwa miasta. Od 2010 roku uczestnik posiedzeń większości komisji i sesji Rady Miasta Sopotu. Przygotowuje własne wnioski lub projekty uchwał oraz opiniuje lub proponuje zmiany wybranych projektów uchwał przygotowywanych przez Prezydenta i radnych Sopotu. Od 10 lat udostępnia sopocianom za pośrednictwem prasy, emaili i FB rezultaty własnych analiz dochodów i wydatków kolejnych budżetów miasta Sopotu.