W ostatnich latach zmagamy się z poważnym wyzwaniem – wyludnianiem się miasta. Tylko w czasie ostatniej kadencji prezydenta Jacka Karnowskiego, z naszego pięknego Sopotu wyprowadziło się ponad 10% mieszkańców, co spowodowało spadek liczby mieszkańców z 36 tysięcy do 32 tysięcy.

To alarmujący sygnał, który wymaga od nas natychmiastowej reakcji i działań, mających na celu odwrócenie tego trendu!

Nasza młodzież, nasze dzieci, są przyszłością Sopotu. To dla nich, dla ich rozwoju i edukacji, chcemy stworzyć miasto pełne możliwości.

Młodzi Mieszkańcy – Nasza Przyszłość

Jako „Kocham Sopot”, przygotowaliśmy cały pakiet rozwiązań, które mają na celu zatrzymanie młodych ludzi w Sopocie i przyciągnięcie nowych mieszkańców. Zobowiązujemy się do wprowadzenia szeregu inicjatyw, które wspierają naszych najmłodszych i młodzież, umożliwiając im pełne i aktywne uczestnictwo w życiu miasta:
– Dofinansowanie posiłków dla przedszkolaków i uczniów, z uwzględnieniem różnorodności potrzeb i życzeń rodziców.
– Zwiększone dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym lekcji języka angielskiego dla dzieci z rodzin o niższych dochodach, oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
– Doposażenie laboratoriów szkolnych, aby zapewnić naszym uczniom dostęp do najlepszych narzędzi edukacyjnych.
– Specjalistyczna opieka nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniająca im wsparcie na miarę ich potrzeb.
– Program sopockich staży dla młodych rozpoczynających swoją drogę zawodową, w ścisłej współpracy z lokalnymi firmami i urzędem pracy.
– Współpraca z uczelniami wyższymi, aby stworzyć warunki zachęcające najzdolniejszych absolwentów do pozostania w Sopocie.
– Transparentne dofinansowanie sopockich klubów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży.
– Benefitowa Karta dla Sopockich Studentów, oferująca szereg korzyści i udogodnień.

Wierzymy, że te działania nie tylko zatrzymają proces wyludniania się Sopotu, ale również przyczynią się do budowy silnej, zintegrowanej społeczności, w której każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, czuje się ważny i doceniany.
Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz przyszłości naszego miasta. Razem możemy więcej. Razem zbudujemy Sopot, który będzie dumą dla nas i przyszłych pokoleń.