REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

KOMITET WYBORCZY

Nazwa
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM SOPOT

Adres
ul. Czyżewskiego 8/10 m. 1B, 81-706 Sopot

Pełnomocnik wyborczy
Bożena Maria Pajewska

Pełnomocnik finansowy
Teresa Maria Iłgowska

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 Wojciech Jan Wężyk Sopot 5000 PLN 5000 PLN
2 Grażyna Jadwiga Czajkowska Sopot 5000 PLN 5000 PLN
3 Wojciech Jerzy Fułek Sopot 5000 PLN 5000 PLN
4 Jarosław Aleksander Kempa Sopot 5000 PLN 5000 PLN