WYBORY 2024

NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

Jarosław Kempa

Nasz program

NASI KANDYDACI DO RADY MIASTA

Ruch Obywatelski „Kocham Sopot” powstał w kwietniu 2010 roku jako niezależna i niesformalizowana grupa mieszkańców, którzy chcieli działać na rzecz Naszego Miasta.

Jego założycielem i liderem był Wojciech Fułek, a wśród honorowych patronów znaleźli się m.in. nieżyjący już „ojciec chrzestny polskiego rocka”, Franciszek Walicki czy Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki i laureatka pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w roku 1961 czy twórca Bursztynowego Słowika, Bogdan Mirowski.

„Kocham Sopot” zorganizowało szereg publicznych spotkań i debat, związanych z różnymi aspektami codziennego życia Sopotu i kierunków jego dalszego rozwoju, zapraszając do dyskusji zarówno samych sopocian, jak i ekspertów różnych dziedzin.

W rezultacie przygotowano alternatywny program dla Sopotu pod hasłem „TERAZ MIESZKAŃCY!” (które – jak się okazuje – do dziś nic nie straciło na swojej aktualności) , a „Kocham Sopot” – jako pierwszy ruch obywatelski w Trójmieście – wprowadziło też – do Rady Miasta niezależnych, bezpartyjnych radnych. Dzięki działaniom „Kocham Sopot” wprowadzono wtedy w Sopocie m.in. budżet obywatelski oraz szereg funkcjonujących do dziś z sukcesem rozwiązań, zdecydowanie sprzyjających jawności i przejrzystości (imienne głosowanie, upublicznienie interpelacji i odpowiedzi, możliwość wprowadzenia pod obrady uchwał mieszkańców).

Korzystając ze swoich dotychczasowych doświadczeń – jako największa siła obywatelska w kurorcie stworzyliśmy najpierw stowarzyszenie, a później Fundację Rozwoju KOCHAM SOPOT, która skupia wokół siebie aktywnych sopocian. Fundacja, NIGDY nie korzystająca z żadnych dotacji miejskich, wydaje własną, bezpłatną gazetę dla mieszkańców i posiada reprezentację w Radzie Miasta, pozostającą w konstruktywnej, niepolitycznej, merytorycznej opozycji wobec władz miasta. W tej chwili jest to czworo bezpartyjnych radnych, zaliczających się do najbardziej aktywnych w kadencji 2018-2024: Jarosław Kempa (Wiceprzewodniczący Rady Miasta), Grażyna Czajkowska (jednocześnie pełniąca społecznie funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju „Kocham Sopot”), Wojciech Fułek (społecznie Prezes Fundacji im. Franciszka Walickiego oraz Redaktor Naczelny Pomorskiego Magazynu Artystycznego „SŁOWO”) oraz Jerzy Hall.

Radni „Kocham Sopot” złożyli łącznie najwięcej interpelacji w ostatniej kadencji, skutecznie domagając się interwencji w ważnych dla mieszkańców sprawach lub zwracając uwagę na ważne miejskie problemy.

To radni „Kocham Sopot” byli m.in. inicjatorami wprowadzenia budżetu obywatelskiego czy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów sopockich szkół. To my rozpoczęliśmy też ważną debatę na temat konieczności powstania sopockiego szpitala i reorganizacji służby zdrowia w Naszym Mieście oraz jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na problemy tombolo (wypłycającego się dna w okolicach mariny) czy konieczność zorganizowania buforowego parkingu w okolicach ERGO Areny.

Od dawna apelujemy też o wprowadzenie lepszych, bardziej przyjaznych dla mieszkańców, rozwiązań parkingowych w Sopocie, uwzględniających ich codzienne potrzeby.

„Kocham Sopot” współpracuje blisko z innymi sopockimi organizacjami pozarządowymi, działając na rzecz integracji mieszkańców wokół konkretnych celów. Od 14 lat wspomagamy też Sopockie Hospicjum Domowe Św. Faustyny (poprzez coroczną kwestę, prowadzoną na sopockich cmentarzach w dniu 1 listopada), Sopocką Akademię Piłkarską; wspomagamy też systematycznie n charytatywne koncerty i aukcje: m.in. Lions Club Sopot – na rzecz Sopockiego Domu czy Fundację Dom Rain Mana, prowadzoną przez sopociankę p. Ewę Szmytkowską.

Projekty autorskie Fundacji Rozwoju „KOCHAM SOPOT:

Niezależna, Gazeta Mieszkańców Sopotu „KOCHAM SOPOT” (redaktor naczelny: Dariusz Szczecina, dystrybuowana bezpłatnie wśród sopocian
„Encyklopedia SOPOTU” (opracowanie haseł i materiału do publikacji takiego wydawnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem bogatego dziedzictwa kulturowego Naszego Miasta
Święto Sopockiego Herbu
Akcje „Sopocki bocian” („Rodzimy się i mieszkamy w Sopocie)
Akcja Promocyjna „KOCHAM SOPOT, BO…”
Cykliczne wsparcie Sopockiego Hospcijum Domowego Św faustynu oraz Fundacji Dom Rain Mana
Współpraca z Fundacją im. Franciszka Walickiego (w zakresie utrwalania sopockiego dziedzictwa, związanego z muzyką jazzową i rockową)

W najbliższych wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku „Kocham Sopot” wystawi swoją mocną samorządową drużynę we wszystkich IV okręgach (wspomaganą przez Radę Eskpertów), z nowym kandydatem na Prezydenta, dr nauk ekonomicznych, Jarosławem Kempą.

Znajdziecie na listach kandydatów na radnych zarówno osoby doświadczone – zawodowo, życiowo, artystycznie, naukowo i samorządowo, ale również debiutantów, pełnych energii i pomysłów na „lepszy Sopot”. Wierzymy, że pomożecie nam zmienić Nasze Miasto w bardziej przyjazne dla mieszkańców!

Zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkich sopocian i przyjaciół Naszego Miasta

Gazeta „Kocham Sopot” nr 23

Gazeta „Kocham Sopot” nr 23

Zanurz się w klimat naszego miasta i bądź na bieżąco z tym, co w Sopocie piszczy – przeczytaj naszą najnowszą gazetkę „Kocham Sopot”, już dostępną online!

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

,Kocham Sopot i Polska 2050 przedstawiły listy kandydatów do Rady Miastaoraz główne założenia programowe na kadencję...